ระยอง-“กัลฟ์” จีเอ็มทีพี ร่วมกับ สทร. (โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3 ) หนุนการศึกษาพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนวัดตากวน

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนวัดตากวน โครงการพัฒนาท่าเรืออุตาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 โดย บริษัทกัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินอล จำกัด (จีเอ็มทีพี) ผู้แทนบริษัทฯ โดย นายศุภฤกษ์ โสภณราพงษ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ ฯ  ร่วมกับ สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (สทร.) โดย นางทิพวรรณ พูลสิน นักบริหารงานท่าเรืออุตสาหกรรม 7 ร่วมกันส่งมอบการสนับสนุน การพัฒนาระบบการทำงานของ ระบบไฟฟ้า ระบบเน็ตเวิร์ค ของห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ของโรงเรียนวัดตากวน โดยมี  อาจารย์ รุ่งนภา คำต่อ ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดตากวน  นายอำพร พืชพันธ์ ประธานชุมชนวัดตากวน นายไมตรี รอดพ้น ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้าน อ.เมือง และ อ.บ้านฉางสามัคคี  นายอนุชิต แสวงหา ประธานประมงเรือเล็กพื้นบ้านตากวนอ่าวประดู่ และ คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ร่วมรับมอบ  

นายศุภฤกษ์ โสภณราพงษ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ บริษัทกัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินอล จำกัด (จีเอ็มทีพี)   บริษัทฯ มีนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการศึกษาของชุมชน และ กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพความพร้อมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดตากวน การเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยในยุคไอทีคอมพิมเตอร์ที่ความจำเป็นมาก สำหรับการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนในปัจจุบัน และการศึกษาต่อเนื่อง รวมทั้งความสามารถนำความรู้ไปใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวันของตนเองและครอบครัวได้ อีกทั้งเป็นการเพิ่มศักยาภพให้ทางโรงเรียนจะมีความพร้อมมากยิ่งขึ้น ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในชุมชน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง และ ยังสามารถใช้สอนนักเรียนในรุ่นต่อไปด้วย จึงเป็นที่มาของโครงการฯ ซึ่งบริษัท จีเอ็มทีพี และ สทร. ร่วมกัน สนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ พร้อมด้วยผู้นำชุมชนได้ร่วมกันประสานงานจัดทำโครงการนี้จนประสบผลสำเร็จ ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อโรงเรียน นักเรียน และชุมชนต่อไป


ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.