"ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประกวดการฝึกยุทธวิธีตำรวจกำแพงเพชร ประจำปี 2563 ระดับ ผู้กำกับ หัวหน้าสถานี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติหน้าที่."

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 น.ที่ลานเอนกประสงค์หน้าหอประชุมสมาคมไร่อ้อย เขต 6 กำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร พล.ต.ต.ระวีพรรษ อมรมุนีพงศ์ ผบก.ภ.จว.กำแพงเพชร เปิดเผยว่า กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร จัดให้มีการฝึกตามโครงการประกวดการฝึกยุทธวิธีตำรวจ ประจำปี 2563 ระดับผู้กำกับและหัวหน้าสถานี ในสังกัดของตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร ประกอบไปด้วยสถานีตำรวจภูธรเมืองกำแพงเพชร สถานีตำรวจภูธรคลองลาน สถานีตำรวจภูธรโกสัมพีนครและสถานีตำรวจภูธรทรงธรรม
จัดการประกวดการฝึกยุทธวิธีตำรวจกำแพงเพชร จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจ ในสังกัดได้รับการฝึกตามแบบของตำรวจอย่างสม่ำเสมอ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติหน้าที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับประชาชนมากขึ้น 
อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจ เป็นผู้มีระเบียบ วินัย มีสุขภาพ พลานามัย ที่สมบูรณ์แข็งแรง โดยเฉพาะมีจิตวิญญาณ ที่จะขจัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชน ตามหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์อย่างแท้จริง
จะทำให้ข้าราชการตำรวจได้มีความพร้อมทางด้านทักษะ ฝีมือ ร่างกาย  และจิตใจ เพื่อที่จะได้นำไปปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ที่ดี ในการปกป้อง ทั้งชีวิตทรัพย์สินประชาชน ให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพ และโจรผู้ร้าย
จึงจำเป็นอย่างยิ่งต้องที่ตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ ต้องมีความพร้อม ทั้งความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ และยุทธวิธีต่างๆ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความปลอดภัย และเพื่อลดความเสี่ยงจากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่น และความอุ่นใจแก่ประชาชนด้วย
โดยจะแบ่งการฝึกเป็น 4 ชุด ประกอบไปด้วย ท่าบุคคลมือเปล่าตามแบบพระราชทาน ท่าบุคคลประกอบอาวุธตามแบบพระราชทาน การฝึกควบคุมฝูงชน และการฝึกยุทธวิธี ซึ่งจะมีการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด การหยุดยานพาหนะ ควบคุมผู้ขับขี่ การเข้าค้นภายในอาคาร ก่อนจะควบคุมคนร้ายออกจากอาคาร อย่างปลอดภัยทุกฝ่ายสุเทพ อินทจันทร์ สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.