ชลบุรี - สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ร่วมกับสถานประกอบการ ในนิคมฯ บริจาคเงิน ซ่อมแซมบันได ให้กับโรงเรียนวัดแหลมฉบัง จำนวนเงิน 30,000 บาทที่โรงเรียนวัดแหลมฉบัง นายมานิต  อินเมฆ  ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  เป็นผู้แทนผู้ประกอบการมอบเงินสนับสนุนเพื่อการซ่อมแซมอาคารเรียน ที่ชำรุดโดยต้องซ่อมแซมเร่งด่วนเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน เป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท ให้แก่โรงเรียนวัดแหลมฉบัง  โดยมี นางสาวเพ็ญแข  เสริมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแหลมฉบัง  และ นายอัมพร  คชรัตน์ ประธานชุมชนบ้านแหลมฉบัง เป็นผู้รับมอบ ณ โรงเรียนวัดแหลมฉบัง

นายมานิต อินเมฆ กล่าวว่าทางผู้ประกอบได้มีจิตศรัทธาและได้มอบเงินสนับสนุนเพื่อการซ่อมแซมอาคารเรียน ที่ชำรุด และบันไดที่มีการชำรุดทรุดโทรม เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียน เตรียมความพร้อมที่ทางโรงเรียนจะเปิด การเรียนการสอนวันที่ 1 กรกฎาคม 2563


สัมภาษณ์
1.นายมานิต  อินเมฆ  ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
2.นางสาวเพ็ญแข  เสริมศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแหลมฉบัง
ยืนยงค์ ยินดีทรง/รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.