โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 87

โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 87
วันที่ 5 มิถุนายน  2563 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 87  ณ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครสวรรค์ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมด้วย พันเอก นายแพทย์ วิโรจน์ ชนม์สูงเนิน และ พันโท ทรงสิทธิ์ รอดสการ รองโฆษกฯ เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้.-

1. โครงการอาหารชุมชนโรงเรียนต้นแบบในพื้นที่ภาคเหนือ
2. การรับซื้อมังคุดเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก
   สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
3. กองทัพภาคที่ 3 กับการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
   ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
4. การจับกุมยาเสพติด
5. การปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้
6. การเฝ้าระวังโรคอาหารเป็นพิษ


อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644
ขับเคลื่อนโดย Blogger.