นักศึกษา ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ได้รับรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2563 พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย

พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีการคัดเลือกและยกย่อง มอบเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดีแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาทั่วราชอาณาจักร เป็นประจำทุกปี ในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก

ในปี 2563 นี้ มีนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนคสรวรรค์จำนวน 2 คน ได้รับรางวัลความประพฤติดี ได้แก่ นางสาวธนาภรณ์ จั่นแจ้ง และเป็นประธานสภานักศึกษา มร.นว. ปีการศึกษา 2563 และนายสำรวย ขันทอง นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเป็นรองประธานสภานักศึกษา มร.นว. ปีการศึกษา 2563ภาพ/ข่าว อัมพณ จับศรทิพย์
ขับเคลื่อนโดย Blogger.