ชลบุรี - นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ร่วมกับชมรมผู้บริหารงานบุคคลแหลมฉบังและผู้ประกอบการภายในนิคมฯ ร่วมเติมสิ่งของ 23 ตู้ปันสุขใจชุมชน

ที่สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  นายมานิต อินเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง เป็นประธานจัดตั้งธนาคารปันสุข โดยมีชมรมผู้บริหารงานบุคคลแหลมฉบัง และผู้ประกอบการภายในนิคมฯ นำสิ่งของมารวบรวมไว้ที่ ธนาคารปันสุขเป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง

         นายมานิต อินเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง กล่าวว่า การจัดตั้งธนาคารปันสุข ขึ้นมาในครั้งนี้ เพื่อเป็นการร่วมกันทำกิจกรรม ทำความดีคืนสู่สังคม โดยมีสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ชมรมผู้บริหารงานบุคคลแหลมฉบัง บริษัท ไทเท็กซ์ เอเซีย จำกัด  บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด ( มหาชน) บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) และอีกหลายบริษัทที่กำลังทยอยนำ ข้าวสาร อาหารแห้งและเครื่องอุปโภคบริโภคมาฝากไว้ที่ธนาคารปันสุขแห่งนี้  เพื่อสิ่งของที่ทุกคน ทุกบริษัทได้นำฝากนี้ไปใส่  ที่ทางเทศบาลนครแหลมฉบัง ได้ตั้งไว้ตามจุดต่าง ๆ ในเขตพื้นที่เทศบาลนครแหลมฉบัง ทั้ง 23  ชุมชน  และในเวลาต่อนายมานิต อินเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ได้เป็นแกนนำพาตัวแทนจากบริษัท ต่าง ๆ ไปเติมสิ่งของตามตู้ต่าง ๆ ในครั้งนี้ด้วย โดยหวังเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือนร้อนของพี่น้องประชาชนได้อีกทางหนึ่งด้วย

ภาพ/ข่าว  ยืนยงค์ ยินดีทรง  รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.