ศรีสะเกษ/มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค และของใช้ที่จำเป็นแก่ข้าราชการตำรวจ ขอบคุณตำรวจ ที่ทำหน้าที่ “ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์” ดูแลประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 19เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 19 มิถุนายน 2563 ที่ลานเอนกประสงค์ สถานีตำรวจภูธรขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ พลตำรวจตรี สันติ เหล้าประทาย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค และของใช้ที่จำเป็นแก่ข้าราชการตำรวจ ขอบคุณตำรวจ ที่ทำหน้าที่ “ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์” ดูแลประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค และของใช้ที่จำเป็นแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 41 ชุด มีรองผู้บังคับการ ผู้กำกับการหัวหน้าสถานีตำรวจ ร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง พันตำรวจโท หญิงนิยะดา แก้วเมือง รองผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวรายงาน

การมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค และของใช้ที่จำเป็นแก่ข้าราชการตำรวจ ขอบคุณตำรวจ ที่ทำหน้าที่ “ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์” ดูแลประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในครั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของข้าราชการตำรวจ ที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ในการตั้งจุดตรวจโควิด จุดตรวจเคอร์ฟิว ชุดสายตรวจร่วม และที่ได้ช่วยกันจัดทำโครงการ “รับอาหารฟรีครับ” และ จัดทำ ตู้ปันสุขให้กับประชาชน นอกจากจะจัดมอบสิ่งของบำรุงขวัญและส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจมีรายได้เสริม ให้ทุนการศึกษากับบุตรข้าราชการตำรวจที่มีรายได้น้อย และบุตรที่เรียนดี ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจและครอบครัว ให้มีกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุขประชาชนต่อไป ////


ทีมข่าวชายแดนถ่ายภาพ / วสันต์ ดอกไม้ รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.