อำเภอเก้าเลี้ยว ทำตามนโยบายของจังหวัด เติมตู้ปันสุข สู้ภัยโควิด 19

วันนี้( 18 มิ.ย.63 ) เวลา 13.30 น.นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว ได้ร่วมนำสิ่งของจากเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์และผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป ใส่ “ตู้ปันสุข ต้านภัยโควิด-19” โดยมีหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดมหาโพธิใต้ /นางธัญญรัตน์ บูรณศักดิ์ภิญโญ ปลัดอำเภอ /นายประทีป ยิ้มแพร กำนันตำบลมหาโพธิ /ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ สารวัตรฯ แพทย์ตำบลมหาโพธิ  /ร.ต.อ.พฤทธิ์ เขียนสุข หัวหน้าสายตรวจตำบลมหาโพธิ /นายสกุลชาติ กสิพงษ์ ผอ.รพ.สต.บ้านท่ากระดังงา กรรมการหมู่บ้าน และ อสม.ตำบลมหาโพธิ ร่วมกิจกรรม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คน ณ วัดมหาโพธิใต้ ต.มหาโพธิ อ.เก้าเลี้ยว /และตู้ปันสุขของอำเภอเก้าเลี้ยว ด้วยภาพ/ข่าว อัมพณ จับศรทิพย์
ขับเคลื่อนโดย Blogger.