ศรีสะเกษ - ฮือฮา..ทุเรียนภูเขาไฟลูกละ 159,999 บาท ในพิธีเปิดงานเทศกาลผลไม้ของดีกันทรลักษ์ ปี 2563

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิดงาน "เทศกาลผลไม้และของดีกันทรลักษ์ ปี 63 โดยตามกำหนดการพิธีเปิดเวลา 16.00 น. พอถึงเวลาฝนก็ตกลงมาอย่างหนักทำให้ต้องรอให้ฝนหยุดตกก่อนจนเวลา 18.40 น. ฝนเริ่มเบาบางลงจึงเริ่มพิธีเปิด โดยนายธนิต พันธ์หินกอง นายอำเภอกันทรลักษ์ ประธานจัดงานกล่าวรายงาน พร้อมนำคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน ส่วนราชการต่างๆ ทั้งผู้ประกอบการ เกษตรกรชมรมชาวสวนไม้ผลอำเภอกันทรลักษ์มาร่วมงาน มีการแสดงนางรำท่ามกลางสายฝน การประกวดผลไม้ กระเช้าผลไม้ ประกวดเงาะ ทุเรียน ซึ่งทุเรียนภูเขาไฟที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ปี 2563 คือนายทศพล สุวะจันทร์  สวนทุเรียนบ้านซำตารมย์ ต.ตระกาจ ซึ่งมีผู้สนใจผู้หลักผู้ใหญ่มาร่วมประมูล โดยเริ่มประมูลจากหลักหมื่นไปถึงราคา 159,999 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาท) ผู้ประมูลได้ คือนาย ตติยะ หวังศุภกิจโกศล ประธานกรรมการบริหารบริษัทเอี่ยมศิริแป้งมันจำกัด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

ซึ่งงานเทศกาลผลไม้ของดีกันทรลักษ์ ประจำปี 2563 นี้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 15-24 มิถุนายน 2563 โดยวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลผลิตของเกษตรกรและปศุสัตว์ของอำเภอกันทรลักษ์ ,เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เกษตรกรสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านการเกษตรและปศุสัตว์ ,และเพื่อส่งเสริมการตลาดส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านให้เป็นที่รู้จักของคนไทยและชาวต่างชาติ


ภาพ/ข่าว โดย วสันต์ ดอกไม้
ขับเคลื่อนโดย Blogger.