ศรีสะเกษ-ทหารกองพันทหารราบที่ 11 หน่วยเฉพาะกิจที่ 1 กองกำลังสุรนารี บิ๊กคลีนนิ่ง โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา เตรียมการเพื่อเปิดเรียนในวันพรุ่งนี้


 เวลา 09.00 น. วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ที่โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พันโทเจตนิพิฐ สมบูรณ์วัฒนา ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 11 หน่วยเฉพาะกิจที่  1 กองกำลังสุรนารี  ได้นำกำลังพลจิตอาสา  และหมวดเสนารักษ์ กองพันทหารราบที่ 11 พร้อมรถบรรทุกน้ำ อุปกรณ์ฉีดพ่น  เข้า บิ๊กคลีนนิ่ง พื้นที่ในโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา โดย นายคณิตพันธ์  จา มร ธัญญวาท  ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา นำครู และนักศึกษาวิชาทหารชาย-หญิง  ร่วมกันทำความสะอาด เก็บ ปัก กวาด  รอบรั้วโรงเรียน  โรงอาหาร ห้องน้ำ หอประชุม เช็ดทำความสะอาด ล้างพื้นสนามกีฬา พื้นถนน และได้ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19  และฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุง ให้เกิดความปลอดภัยแก่ครู นักเรียน  ม. 1  560 คน ที่จะมาเรียนในวันพรุ่งนี้

 
 นายคณิตพันธ์  จา มรธัญญวาท  ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา  กล่าวว่า วันนี้ได้มีการเตรียมการเรื่องของการทำความสะอาดการป้องกันตามมาตรการณ์ โควิด-19  โดยด้รับความอนุเคราะห์จากทหารบก ได้มาช่วยเตรียมการ  โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28  ที่เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่  มีนักเรียนประมาณ  3,600 คน ในวันที่ 1 กรกฎาคม นี้ จะเปิดการเรียนการสอน แบบสลับวัน โดยจะให้ นักเรียน  ม.1 ทั้งหมด 560 คน มาเรียนก่อน  เรียนในรูปแบบมาตราการณ์เพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19   คือเรียนห้องละไม่เกิน 20 คน  จากนั้นวันถัดไปก็จะเป็น ม.2 ม. 3 ม.4 ม.5 ม.6 ตามลำดับ
ภาพข่าวโดย...วสันต์ ดอกไม้
ขับเคลื่อนโดย Blogger.