ศรีสะเกษ- ชมรม STRONG (สตรอง) จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่เป้าหมายเยี่ยมเยียนเครือข่ายเพื่ิอสร้างความตระหนักในการเฝ้าระวังการป้องกันการทุจริตวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ณ  ศาลาสำนักสงฆ์ บ้านแซร ไปร์   ตำบลไพรพัฒนา  อำเภอภูสิงห์  จังหวัดศรีสะเกษ  คณะกรรมการชมรมสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดศรีสะเกษ  นำโดยนายนิติศักดิ์ วงษ์ศรี  ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดศรีสะเกษ  นายชาญชัย พลศรี  ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายชมรมฯ  เจ้าหน้าที่งานป้องกันการทุจริต ลงพื้นที่เป้าหมายเพื่อพบปะเครือข่ายสร้างความตระหนักในการเฝ้าระวังการป้องกันการทุจริต  โดยมีผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคมผู้แทนภาครัฐในพื้นที่และเจ้าหน้าที่ชลประทานศรีสะเกษเข้าร่วมกิจกรรม
ต่อจากนั้นคณะเดินทางเยี่ยมชมบ่อน้ำซึ่งอยู่ในโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำเขื่อนห้วยสำราญ ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ  29 ล้านบาทเศษ แต่ปรากฎว่าบ่อพักน้ำหลายจุดในโครงการนี้ถูกปล่อยให้แห้งเหือดเป็นระยะเวลา 6 ปีเศษ เกษตรกรไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้  พอมาถึง ณ วันนี้ ชลประทานศรีสะเกษ ได้ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำซึ่งตั้งอยู่ในเขื่อนห้วยสำราญ  สามารถสูบน้ำขึ้นมาพักที่บ่อได้แล้วและสามารถที่จะบรรเทาภัยแล้งในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี  ทำให้นายปัญญา สมร  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพรพัฒนา  ต่องจุดเทียนธูปเพื่อบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดลบันดาลให้ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมมือกันแก้ปัญหาเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง


///
ทีมข่าวชายแดนถ่ายภาพ /วสันต์ ดอกไม้ รายงาน...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.