มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนต้นเจ้าพระยา ร่วมมือ (MOU) พัฒนากัญชงให้ได้มาตรฐาน

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 แพทย์หญิงมนฑกานต์​ิ โอประเสริฐสวัสดิ์​ รักษาการแทนรองอธิบดี​วิทยาเขตนครสวรรค์มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU กับนายสมบูรณ์ บุณยรัตนมงคล ประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนต้นเจ้าพระยาจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยสมาชิกเครือข่ายประกอบด้วยวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมการปลูกพืช​ อ้อย​ ข้าวโพด พร้อมสมุนไพรอื่นๆ และการแปรรูปอาหารเขากะลาทอง, วิสาหกิจชุมชนข้าวปลอดสารพิษชุมตาบง (ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านชุมม่วง), วิสาหกิจชุมชนปลูกพืชสมุนไพร และการแปรรูป, วิสาหกิจชุมชนปุ๋ยอินทรีย์ ตราร่มต้นไทร, วิสาหกิจชุมชนตลาดน่าชม ชุมชนบ้านหนองขอน, และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแดงน้ำหยดบ้านบุรีรัมย์, เพื่อบันทึกข้อตกลงร่วมมือกัน ศึกษาวิจัยและพัฒนาโครงการวิจัย นวัตกรรม การปลูกและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกัญชงและสมุนไพรเพื่อการแพทย์ โดยมี วัตถุประสงค์ในการร่วมมือ ดังนี้

 1.​ เพื่อการรวบรวมและอนุรักษ์สายพันธุ์กัญชงเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
2. เพื่อการวิจัยและพัฒนาการปลูกกัญชงให้เหมาะสมต่อพื้นที่
3. เพื่อการวิจัยกัญชงให้เกิดองค์ความรู้ใหม่​ ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอาหาร​ อาหารเสริม​ และการแปรรูป
4.​ เพื่อวิจัยและพัฒนาการปลูก​ การผลิต​ และแปรรูปกัญชงให้ได้มาตรฐาน​ เกรดยา​ อาหาร​ อาหารเสริมการแพทย์​ และผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคอื่นๆ
5. เพื่อศึกษาวิจัยการใช้ประโยชน์จากเส้นใยและสารออกฤทธิ์​ ทางชีวภาพที่พบได้ในกัญชง

      โดยการตกลงบันทึกความร่วมมือกันในครั้งนี้ ได้จัดทำขึ้น ณ​ ห้องประชุมยูงทอง​ ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์ อเนกประสงค์​ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์​ มหาวิทยาลัยมหิดล.

ปิยวดี​ มณีอินทร์​//ข่าว
ต้อย​ รอบรั้วภูธร //รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.