นครสวรรค์ - นายอำเภอหนองบัว มอบสิ่งของอุปโภค บริโภคให้กับผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น.นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอหนองบัว ปลัดอำเภอหนองบัว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธารทหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลธารทหาร คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอหนองบัว กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลธารทหาร และ อสม. ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภค บริโภค สิ่งของที่จำเป็นในชีวิตประจำวันให้แก่ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่ตำบลธารทหาร อำเภอหนองบัว จำนวน 5 ราย และในเวลา 13.30 น.นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอหนองบัว พร้อมด้วยผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังแรตและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจและมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ให้กับผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุและผู้พิการในตำบลวังแรตจำนวน 5 ราย  


ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระแต่ละครัวเรือน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) พร้อมกันนี้ได้เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจผู้ที่เดินทางกลับมาจากจังหวัดภูเก็ตหลังครบกำหนดการเฝ้าระวังและสังเกตอาการระยะเวลา 14 วันอีกด้วย

ภาพ/ข่าว  ภคพล ครองสิน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.