เกษตรกรต้อนฝูงวัวลงลี้ยงในอ่างเก็บน้ำเพื่อให้กินหญ้าสด หลังในพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งขาดหญ้าและน้ำตามธรรมชาติ

เกษตรกรผู้เลี้ยงวัวในพื้นที่ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ ต้องต้อนฝูงวัวจำนวนกว่า 150 ตัว มาเลี้ยงในอ่างเก็บน้ำคลองโพ อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์  หลังหญ้าสดตามทุ่งนาธรรมชาติขาดแคลนเนื่องจากปัญหาภัยแล้งคุกคามอย่างยาวนาน เกษตรกรผู้เลี้ยงฝูงวัวบอกว่าในพื้นที่ประสบกับปัญหาภัยแล้งอย่างยาวนาน  แหล่งอาหารและแหล่งน้ำที่เคยใช้เลี้ยงวัวได้หมดลงไปหลายเดือนก่อนหน้านี้ตนเองต้องซื้อฟางอักก้อน  และต้องต้อนฝูงวัวออกหาหญ้าไกลออกไปกว่า 10 กิโลเมตร  ล่าสุดจากปัญหาภัยแล้งดังกล่าวทำให้น้ำในอ่างเก็บน้ำคลองโพในพื้นที่น้ำแห้งจนเป็นเนินดินและมีหญ้าสดขึ้นเป็นจำนวนมาก   ตนจึงต้องต้อนฝูงวัวลงหากินในอ่างเก็บน้ำดังกล่าวเพื่อให้วัวได้ลงไปกินหญ้าสดและน้ำที่ขังอยู่ตามก้นอ่างเก็บน้ำที่เพิ่งแห้ง เพราะเป็นแหล่งอาหารเดียวที่ยังพอหลงเหลืออยู่ในขณะนี้  ซึ่งตกเย็นจะนำวัวทั้งหมดเข้าคอกและหาน้ำให้กินอีกครั้ง


ภาพ/ข่าว อัมพณ จับศรทิพย์
ขับเคลื่อนโดย Blogger.