ชลบุรี - กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดพิธีถวายสักการะอนุสาวรีย์เสด็จเตี่ย และฟังคำประกาศพระเกียรติคุณ เนื่องในวันอาภากร

เมื่อวันที่ 19 พ.ค.63 พลเรือตรี เอกชัย อมาตยกุล เจ้ากรมโรงงานฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีถวายสักการะอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวันอาภากร ประจำปี 2563 ณ บริเวณลานซิงโครลิฟท์ กรมโรงงานฐานทัพเรือสัตหีบ และให้มีการฟังคำประกาศเกียรติคุณ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ บริเวณหน้ากองบังคับการฯ โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ของกรมโรงงานฐานทัพเรือสัตหีบ เข้าร่วมพิธีและกิจกรรม

ภาพ/ข่าว สมนึก เชื้อสนุก
ขับเคลื่อนโดย Blogger.