หลวงปู่อี๊ด เกจิดังสัตหีบ เข้ารับรางวัลจักทองเกียรติคุณ คนดีทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติดีเด่น

เมื่อวันที่ 27 พ.ค.63 สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท) และมูลนิธิสร้างสรรค์สังคมไทย ร่วมกิจกรรมในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ เพื่อเป็นบุคคลตัวอย่างที่ดีที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและเป็นแรงบันดาลใจเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจเป็นเกียรติประวัติแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลในการเสียสละและก่อประโยชน์ให้แก่สังคมอันดีงาม
โดย พระอาจารย์บุญส่ง จันทิโม อินดี หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า "หลวงปู่อี๊ด" ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพประสาท อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ได้พิจารณาได้รับการยกย่องเข้ารับ รางวัลจักรทอง รางวัลคนดีทำประโยชนฺ์ต่อสังคมและประเทศชาติดีเด่น โดยจัดบันทึกพิธีมอบ ณ ห้องบันทึกรายการสถานีโทรทัศน์ IPM อาคารอมรพันธ์ 205 ทาวเวอร์ 1 ชั้น 17 ซอยรัชดา 7 ถนนรัรชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก จิตตสักก์ เจริญสมบัติ อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานมอบรางวัล ในการนี้ หลวงปู่อี๊ด ได้เป็นผู้แทนมอบสิ่งของใช้ทางการแพทย์ให้แก่บุคลากรและแพทย์ในโรงพยาบาลในการป้องกันโรคโควิด-19 โดยมีตัวแทนจากโรงพยาบาลมารับมอบในครั้งนี้ด้วย

ภาพ/ข่าว  สมนึก เชื้อสนุก  รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.