ชลบุรี - นายกเมืองศรีราชาแจวเหตุยังไม่เปิดสวนสุขภาพ เพราะต้องตัดแต่งต้นไม้ใหญ่เพื่อความปลอดภัย


นายธานี  รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา ชี้แจงเหตุยังไม่สามารถเปิดสวนสุขภาพเทศบาลเมืองศรีราชาได้ ซึ่งเหตุมาจากในช่วงที่ผ่ามมาได้เกิดพายุฤดูรัอนลมพัดกรรโชกแรงเป็นเหตุให้ต้นไม้ขนาดใหญ่โค่นล้ม และในช่วงนี้อาจมีลมฝนพายุเข้ามาอีกจึงต้องมีการตัดแต่งตันไม้ ตัดกิ่งไม้ขนาดใหญ่ลงมา เพราะหากเกิดพายุขึ้นอาจเกิดอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ และในส่วนการปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดนั้น ทางเทศบาลก็ได้ให้เจ้าหน้าที่กองช่าง เจ้าหน้าที่งานปัองกัน และกองสาธารณสุขระดมมาช่วยเคลียพื้นที่เพราะในขณะนี้ยังไม่มีบริษัทมารับเหมาดูแลสวนสุขภาพซึ่งหาก เคลียทุกอย่างเรียบร้อยก็จะมีการแจ้งเปิดสวนสุขภาพอย่างเป็นทางการต่อไป และในขณะนี้ได้เปิดสะพานเกาะลอยให้ผู้ประชาชนสามารถมาเดินวิ่ง มาออกกำลังกายได้ แต่ห้ามจับกลุ่มกินอาหารหรือดื่มแอลกอฮอล์เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด19


ยืนยงค์ ยินดีทรง/รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.