พะเยา นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย สาธารณสุขจังหวัด ผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจเยี่ยมห้างสรรพสินค้าในจังหวัดพะเยาหลังจากที่มีการผ่อนปรน

พะเยา  นายกมล  เชียงวงค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  พร้อมด้วย สาธารณสุขจังหวัด  ผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจเยี่ยมห้างสรรพสินค้าในจังหวัดพะเยาหลังจากที่มีการผ่อนปรนให้มีการเปิดห้างสรรพสินค้าตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมาเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ประกอบการและผู้บริโภคที่จะเข้ามาใช้บริการในห้างสรรพสินค้าในจังหวัดพะเยาทุกๆห้างและได้มีการเปิดบริการอย่างเต็มรูปแบบโดยมีมาตรการการคุมเข้มในเรื่องของความปลอดภัยตั้งแต่เข้ามายังห้างสรรพสินค้าจะมีการตรวจวัดไข้อุณหภูมิของร่างกายและมีการฉีดแอลกอฮอล์มีการลงชื่อเพือฝเพื่อเก็บประวัติการเข้ามาใช้บริการยังห้างสรรพสินค้ามีทั้งเขียนรายชื่อและสแกน QR code เพื่อเป็นการลงรายละเอียดของผู้ที่มาใช้บริการแต่ละวันว่ามีใครบ้างจะมีประวัติการเข้ามาใช้บริการทุกๆวัน  ภายในห้างในแต่ละร้านก็จะมีการให้บริการและดูแลในเรื่องของความปลอดภัยโดยจะมีการใช้เชือกล้อมพื้นที่ให้บริการแต่ละร้านเพื่อจะให้ผู้มาใช้บริการเข้าไปใช้บริการในจำนวนที่ไม่แออัดเกินไปและเข้าได้ทางเดียวหากเป็นพื้นที่บริเวณที่ต้องมีผู้ใช้บริการจำนวนมากก็จะใช้บัตรคิวเพื่อให้สามารถใช้บริการในจำนวนที่กำหนดเท่านั้น  ซึ่งมาตรการเหล่านี้ก็สามารถสร้างความเชื่อมั่นและความสบายใจในการมาใช้บริการอย่างปลอดภัยและจะทำให้เศรษฐกิจของจังหวัดพะเยาค่อยๆฟื้นตัวและกลับมาสู่ภาวะปกติบริการอย่างเต็มรูปแบบและทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น


ภาพ/ข่าว  พรรณณีย์  มูลเทศ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.