อำเภอเก้าเลี้ยว พร้อมหน่วยงาน จัดทำอาหาร เลี้ยงเด็กประจำศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก

วันนี้ 9 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.00 น.นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว พร้อมด้วย นางดวงมณี พุทธรุ่งโรจน์ ท้องถิ่นอำเภอเก้าเลี้ยว นายพิชัย บัวตูม รองนายกเทศมนตรีตำบลเก้าเลี้ยว รองปลัดฯ ผอ.กองการศึกษา  ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้จัดทำอาหารกลางวัน เพื่อมอบให้แก่เด็กนักเรียนประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว จำนวน 2 ศูนย์ ในช่วงปิดศูนย์ฯเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019  (COVID-19)  ตามโครงการเงินอุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวัน ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 เมย.63 เพื่อแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง มีผู้ปกครองและเด็กเล็กได้เดินทางมารับในวันนี้จำนวน 64 คน ณ ห้องประชุมเทศบาลตําบลเก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์


!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0886436594!!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.