ตลาดโรงสีหนองเบน อำเภอเมืองนครสวรรค์ ปฏิบัติตาม นโยบายของจังหวัดนครสวรรค์

วันนี้ วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายอรรถพร สิงหวิชัย มอบหมายให้นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ว่าที่ร้อยตรีปรีชา พลับน้อย นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ และ นายกเทศมนตรีตำบลหนองเบน อำเภอเมืองนครสวรรค์ และอาสาสมัครรักษาดินแดน(อส.) ร่วมตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายในเรื่องการจัดระเบียบตลาด ณ ตลาดโรงสี หนองเบนในพื้นที่อำเภอเมืองนครสวรรค์จากการตรวจสอบสถานที่พบว่าผู้ดำเนินการตลาดนัดได้ทราบข้อกำหนดต่างๆแล้วและพร้อมปฏิบัติตามแนวทางที่ทางราชการกำหนดอื่นๆ เช่น มีการกำหนดทางเข้าออก มีการวัดอุณหภูมิผู้เข้ามาใช้บริการ  การสวมใส่หน้ากาก และอื่นๆ

อัมพณ จับศรทิพย์ 0886436594
ขับเคลื่อนโดย Blogger.