นครสวรรค์ - รัฐมนตรีช่วยมหาดไทย ลงพื้นที่ เยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ณ ด่านเขาเขียว

ด่านคัดกรอง"เขาเขียว"จังหวัดนครสวรรค์ วันนี้ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30นาฬิกา นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะผู้ติดตาม ลงพื้นที่ด่านเขาเขียว อำเภอมือง จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ กับชุดปฏิบัติการ ณ ด่านเขาเขียว โดยมี นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พลตำรวจตรีสุกฤษฎิ์ บุญทรง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ ว่าที่ร้อยตรีปรีชา พลับน้อยนายอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ปภ.จังหวัดหัวหน้าส่วนราชการ
ร่วมให้การต้อนรับ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ
จากการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ที่ด่านคัดกรองเขาเขียว และกล่าวขอบคุณ ในการปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้อย่างเข้มแข็ง และอดทน และหลังจากนั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับชุดปฏิบัติการที่ด่านตรวจเขาเขียว เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป


ภาพ/ข่าว อัมพณ จับศรทิพย์
ขับเคลื่อนโดย Blogger.