จ.อุทัยธานี!!รายงานความคืบหน้าในการดูแล และเตรียมความพร้อมจะปล่อยลูกช้างจากป่าห้วยขาแข้ง ที่พลัดหลงแม่ คืนป่า ประจำวันที่ 9 พฤษภาคม 2563สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขอ
รายงานเพิ่มเติมต่อเนื่อง กรณีลูกช้างพลัดหลงจากป่าห้วยขาแข้ง เมื่อวันที่ 27-28 เมษายน 2563 เพิ่มเติม ดังนี้

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2563.การดูแลลูกช้างและการให้นมเจ้าหน้าที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ป้อนนมลูกช้าง 7 ครั้ง รวมกินไป 17 ลิตร ใช้นมผง ประมาณ 2.5 กิโลกรัมพร้อมดูอาการของแผลตรงข้อเท้าหน้าด้านซ้าย และสุขภาพอนามัยของลูกช้างป่า
นายสัตวแพทย์ ปิยะ เสรีรักษ์ สัตวแพทย์ประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 และนายสัตวแพทย์ ไพโรจน์ พรมวัฒ สัตวแพทย์ประจำสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาแผลตรงข้อเท้าหน้าด้านซ้าย ของลูกช้างป่า ว่าหลังจากที่ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการบังคับลูกช้างป่าเพื่อให้ง่ายต่อการทำความสะอาดแผลที่ข้อเท้าด้านซ้าย โดยหัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ได้ทำซองบังคับลูกช้างให้ ส่งผลให้ทางทีมสัตวแพทย์สามารถเช็ดและทำความสะอาดแผลได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งจะเป็นการช่วยลดภาวะเครียดของลูกช้างด้วย

 จากการตรวจแผลตรงข้อเท้าหน้าด้านซ้ายของลูกช้างป่า ซึ่งเป็นแผลเดิมที่เกิดมาก่อนพบลูกช้าง พบคราบสีเหลืองบริเวณปากแผล ไม่มีกลิ่นเหม็น ซึ่งบ่งชี้ว่าไม่มีการติดเชื้อ และหลังจากที่เช็ดแผลด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ทำให้สังเกตุเห็นเห็นสีของเนื้อเยื่อเป็นสีชมพูได้อย่างชัดเจน นั่นแสดงว่ามีเลือดมาหล่อเลี้ยงและมีการสร้างเซลล์ใหม่มาทดแทนเซลล์ที่เสียหายแล้ว
สำหรับการที่พบว่าลูกช้างมีลักษณะการเดินที่อาจจะดูว่าผิดปกติ เป็นผลมาจากการที่ปากแผลยังไม่ปิดสนิท ในขณะที่ลูกช้างเดิน มีการทิ้งน้ำหนักลงมามากจะเกิดการเสียดสีบริเวณปากแผล  ทีมสัตวแพทย์ผู้ดูแลรักษาลูกข้างขอเวลาดูอาการของแผลอีก 2-3 วัน
จากนั้นหากมั่นใจว่าแผลสะอาดและไม่มีการติดเชื้อแน่นอนแล้ว จะเริ่มใช้เจลเร่งสร้างเนื้อเยื่อต่อไป
คาดว่า ก่อนสิ้นเดือนพฤษภาคม 2563 นี้ แผลที่ขาหน้าซ้ายของลูกช้างจะหายเป็นปกติ เวลา13.40 น. ท่าน ส.ส. ชาดา ไทยเศรษฐ์ ได้เดินทางมาเข้าเยี่ยมอาการของลูกช้างพลัดหลง และให้กำลังใจทีมงานสัตวแพทย์ และเจ้าหน้าที่ พร้อมได้มอบนมผง(เอนฟาแลค) จำนวน 1 ลัง (12 กล่อง) และมอบผ้าปิดจมูก จำนวน 100 ชิ้น ฝากไว้กับหัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ไว้ใช้สำหรับการจัดการดูแลลูกช้างป่า

เวลา 14.00 น. ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ ) ได้เดินทางมาเข้าเยี่ยมอาการของลูกช้างพลัดหลง และให้กำลังใจทีมงานสัตวแพทย์ และเจ้าหน้าที่ พร้อมได้มอบนมผง(เอนฟาแลค) จำนวน 2 ลัง (24 กล่อง) และมอบน้ำเกลือสำหรับล้างแผลลูกช้าง จำนวน 2 ลัง(20 ขวด) ฝากไว้กับหัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ไว้ใช้สำหรับการจัดการดูแลลูกช้างป่าสรุปและแผนที่จะดำเนินการต่อไป
โดยสรุป อาการของแผลที่ขาหน้าซ้ายของลูกช้าง ดีขึ้นมาก แต่สังเกตุว่ายังเดินผิดปกติอยู่เล็กน้อย สุขภาพอื่นของลูกช้างดีมาก คาดว่าก่อนสิ้นเดือนพฤษภาคม 2563 นี้ แผลที่ขาหน้าซ้ายของลูกช้างจะหายเป็นปกติ หลังจากนั้นสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) จะร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเรื่องการปล่อยลูกช้างคืนป่าจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และจังหวัดอุทัยธานี วางแผนปล่อยลูกช้างคืนสู่ป่าอย่างปลอดภัยต่อไป


//////////นายสำเนา ทองศรี รายงาน...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.