ชลบุรี - วัดสามัคคีบรรพต แจกอาหารให้ชาวบ้านหมู่ 7 และหมู่ 8 ต.บางเสร่ อีกจำนวน 100 ชุด

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 18 พ.ค.63 พระครูเกษมกิตติโสภณ ได้จัดให้มีการแจกข้าวสารอาหารแห้งให้แก่ประชาชนตำบลบางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี อีกเป็นจำนวน 100 ชุด โดยในวันนี้แจกให้ประชาชนชาวบางเสร่ หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 8 หมู่ละ 50 ครัวเรือน โดยมีผู้นำชุมชนมาร่วมแจกอาหารในครั้งนี้ ณ บริเวณวัดสามัคคีบรรพต ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

สำหรับการแจกอาหารนี้ ได้จัดให้มีการแจกทั้งหมด 770 ตะกร้า และแบ่งการแจกออกเป็นวันและหมู่บ้าน เพราะจะได้ลดอัตราการเสี่ยงการแพร่กระจายของเชือโรคไวรัสโควิด-19 ซึ่งภายในจะมี ข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำมันพืช น้ำปลา บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำพริกกระปุก แต่ในวันนี้แจกจำนวน 550 ตะกร้า และจะหยุดการแจกไปก่อน อีก 220 ตะกร้า จะไปแจกในวันที่สมเด็จพระสังฆราชเดินทางมาเป็นประธานในการแจก ซึ่งในการแจกอาหารนี้ได้รับการสนับสนุนเงินจาก คุณแม่เลียกล้วน หริสมบัติ และนายบุญเย็น หริสมบัติ จำนวนเงิน 308,000 บาท โดยถวายวัดต่างๆ ในอำเภอสัตหีบบางส่วนและมอบให้กับโรงเรียนบางเสร่อีกจำนวนหนึ่ง และ รพ.สต.อีกจำนวนหนึ่ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 420,000 บาท 
ภาพ/ข่าว สมนึก เชื้อสนุก
ขับเคลื่อนโดย Blogger.