ระนอง-ทัพเรือภาคที่ 3 โดยศูนย์ประสานงานประมงชายแดนทางทะเลไทย-เมียน มอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับชาวมอแกน

วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 พลเรือโท เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทัพเรือภาคที่ 3 มอบหมายให้ นาวาเอก ภริศวร์ วงษ์เพ็ญศรี ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานประมงชายแดนทางทะเลไทย-เมียนมา เป็นผู้แทน พร้อมด้วยกำลังพล จำนวน 9 นาย มอบเครื่องอุปโภค บริโภคข้าวสารอาหารแห้ง และยาเวชภัณฑ์ จากกองทุนวิจัยศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยและมูลนิธิชุมชนไท ให้กับชุมชนบ้านมอแกนเกาะพยาม ตำบลพยาม อำเภอเมือง จังหวัดระนอง จำนวน 50 ครัวเรือน และชุมชนชาวมอแกนเกาะช้าง ตำบลเกาะช้าง อำเภอเมืองจังหวัดระนอง จำนวน 55 ครัวเรือนและชุมชนบ้านเกาะตาครุฑ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง จำนวน 50 ครัวเรือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และสร้างความตระหนักรู้การป้องกันตนเองตลอดจนให้กำลังใจและมอบหน้ากากอนามัยผ้า และ FACE SHIELD ของโครงการบ้านสามัคคีโดย พลเรือเอกสุรพล คุปตะพันธ์ และดร.ณัฐชยา คุปตะพันธ์ ให้กับจุดคัดกรองโควิดเกาะพยาม เกาะช้าง หน่วยปฏิบัติการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งที่ 451 และชุดเฝ้าตรวจ ตำรวจตระเวนชายแดน เกาะตาครุฑเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน

ภาพ/ข่าว  สมนึก เชื้อสนุก
ขับเคลื่อนโดย Blogger.