ภูเก็ต - ทัพเรือภาคที่ 3 จัดกิจกรรม "วันอาภากร"

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 พลเรือโท เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 เป็นประธานในการจัดงานวันอาภากร เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยมีการจัดพิธีบวงสรวง พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ พลับพลาที่ประทับสะพานหิน ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ นายทหารฝ่ายอำนวยการทัพเรือภาคที่ 3 พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธี


         จากนั้น เวลา 10.30 น. พิธีอ่านคำประกาศเกียรติคุณ และพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมเธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพลเขตอุดมศักดิ์ หน้ากองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 และเวลา 13.30 น. จัดให้มีกิจกรรมบริจาคโลหิต ให้กับโรงพยาบาลวชิระ ภูเก็ต เพื่อถวายเป็นพระกุศล เนื่องในวันอาภากร 19 พฤษภาคม ณ ห้องอเนกประสงค์ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 3


ภาพ/ข่าว หน.ปจว./ปชส.ทรภ.3
สมนึก เชื้อสนุก รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.