พังงา - ทัพเรือภาคที่ 3 มอบถุงยังชีพให้กับชาวบ้านชุมชนกอจ๊านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ COVID-19

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.00 น. พลเรือโท เชิงชาย  ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 3 พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่และนายทหารฝ่ายอำนวยการทัพเรือภาคที่ 3 นำถุงยังชีพที่ได้รับมอบจากวัดเทสก์ธรรมนาวา (วัดท่าไทร) อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ไปมอบให้แก่ชาวบ้านชุมชนกอจ๊าน สะพานหิน ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ภาพ/ข่าว หน.ปจว./ปชส.ทรภ.3
สมนึก เชื้อสนุก รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.