ภูเก็ต - ผู้บัญชาการทัพเริอภาคที่ 3 และคณะตรวจเยี่ยมด่านตรวจความมั่นคงท่าฉัตรไชย

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 พลเรือโท เชิงชาย  ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่และนายทหารฝ่ายอำนวยการทัพเรือภาคที่ 3 ร่วมคณะในการตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด่วนตรวจความมั่นคงท่าฉัตรไชย ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมี พลเรือตรี วโรดม  สุวารี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ต (ฝ่ายทหาร) และคณะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร ตำรวจ สาธารณสุขอำเภอถลาง ที่ปฏบัติหน้าที่ด่านตรวจด้านความมั่นคงท่าฉัตรไชย ให้การต้อนรับภาพ/ข่าว  หน.ปจว./ปชส.ทรภ.3
สมนึก เชื้อสนุก รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.