สงขลา / ตัวแทนชาวบ้าน อำเภอจะนะ 30 คน ยื่นหนังสือ ถึงนายกรัฐมนตรีผ่าน ผู้ว่าสงขลา ให้มีโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา


วันนี้ (15 พ.ค.63) เวลา 14.40 น. ณ ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้มอบหมาย นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา รับหนังสือแถลงการณ์จากเครือข่ายประชาชนในพื้นที่ตำบลนาทับ ตำบลสะกอม และตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ นำโดย นายวัชรกร นุ้ยสมัน เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลนาทับนายจอม หวั่นห้วย  ม  4  ต.สก่อม  อ.จะนะ  ตัวแทนชาวบ้านนางมณี    อนันทบริพงค์   ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลสะกอม และตัวแทนเครือข่าย รวม 30 คน ยื่นแถลงการณ์เครือข่าย กราบเรียนนายกรัฐมนตรี ขอให้มีการพัฒนาพื้นที่ตามแนวทางโครงการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา "เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต" โดยมีข้อเสนอแนะ อาทิ ให้ประชาชน องค์กรภาคประชาสังคม และเครือข่ายวิชาการ ร่วมพัฒนาได้ประสานกับเครือข่าย เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล และความเข้าใจที่ตรงกัน ให้องค์กรสื่อมวลทั้งใน และนอกพื้นที่ เสนอข่าวที่ถูกต้องและเป็นจริง ทุกฝ่ายจะต้องมาออกแบบแนวทางการพัฒนาร่วมกัน เป็นต้น
    ทั้งนี้ จังหวัดสงขลาจะได้แจ้งให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้พิจารณาต่อไป...ภาพ/ข่าว/สมพร   หาญณรงค์  สงขลา...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.