ศรีสะเกษ - ทหารพรานที่ 23 “Army Delivery” ออกบริการประชาชนชายแดนไทยกัมพูชาด้านอำเภอกันทรลักษ์ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด-19

วันที่ 12 พ.ค. 2563  พันเอกสุรกิจ กาฬเนตร ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่23 ได้จัดกำลังพล “Army Delivery” ขี่รถมอเตอร์ไซด์ นำนมกล่องออกบริการแจกจ่ายในครัวเรือนที่มีฐานะยากจน บริการด้านการแพทย์ และบริการตัดผมแก่ประชาชน 4 หมู่บ้าน ในตำบลจานใหญ่ อ.กันทรลักษ์ ประกอบด้วย บ้านไร่เจริญ ม.6  บ.ศรีอุดม ม.8, บ.มหาราช ม.12 และ บ.จานใต้ ม.16
โดยได้แจกจ่ายนมกล่องตามโครงการ ปั่นน้ำใจ ห่วงใย แด่น้องน้อยผู้ห่างไกล สู้ภัยโควิด-19 จำนวน  32 โหล 16 ครอบครัว  ให้บริการทางการแพทย์ ทำความสะอาดบาดแผล ที่เกิดจากแผลกดทับ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีแผลเรื้อรัง จำนวน 10 ราย และให้บริการตัดผมฟรีแก่ ผู้สูงอายุ และ เด็กจำนวน 15 ราย เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทหารและประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด-19

นายทองปน รองเมือง ชาวบ้านมหาราช ต.จานใหญ่ กล่าวว่า รู้สึกดีใจ  ที่ทหารมีความเป็นห่วงใย ขอขอบคุณกองทัพบกที่ให้ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่23 ได้มาให้บริการประชาชนในครั้งนี้

ทีมข่าวชายแดนถ่ายภาพ /วสันต์ ดอกไม้ รายงาน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.