ระยอง-สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด มอบข้าวสาร จำนวน 2,100 กิโลกรัม ให้กับชุมชนรอบโรงงานวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 นายฉกาจ พัฒนศรี ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ผอ.สนพ.) นายธวัชศักดิ์ เกิดมณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ผช.ผอ.สนพ.)พร้อมพนักงาน ขอเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปัน ส่งมอบข้าวสาร จำนวน 2,100 กิโลกรัม ให้กับวัดโดยรอบพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ได้แก่ วัดมาบตาพุด วัดโสภณฯ วัดเขาไผ่ วัดโขดหิน วัดซอยคีรี วัดหนองแฟบ วัดชากลูกหญ้า และพุทธมณฑลระยอง สวนป่าวัดกรอกยายชา ในจังหวัดระยอง ตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราชที่ประทานให้วัดทั่วประเทศจัดทำโรงทาน เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภาวะวิกฤตโรคโควิด-19
#กนอ.แบ่งปันน้ำใจ สู้ภัย COVID-19ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.