ปทุมธานี - บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวของลงพื้นที่ตรวจติดตามการป้องกันและการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19)

วันนี้ (20 พ.ค.63) เวลา 13.00 น. นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย นายอาวุธ วิเชียรฉาย นายอำเภอเมืองปทุมธานี ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ผู้แทนปกครองจังหวัดปทุมธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจติดตามการป้องกันและการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดปทุมธานี ณ ห้างสรรพสินค้า เทสโก้ โลตัส สาขาปทุมธานี ได้มีการดำเนินการ และการปฏิบัติตามมาตรการข้อกำหนดมาตรา 9 แห่ง พระราชกำหนดฯ และประกาศของจังหวัดปทุมธานี. ได้ดีอยู่ในระดับหนึ่งโดยทางคณะทำงานได้ร่วมกันชี้แจงให้ข้อแนะนำ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการต่างๆ ให้กับผู้ประกอบการเพื่อนำไปปฎิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรการดังกล่าวแล้ว ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดีภาพ/ข่าว อภิรัฐ กุนกันไชย
ขับเคลื่อนโดย Blogger.