ชลบุรี - วัดช่องแสมสารสร้างความปลอดภัย ติดตั้งอุโมงค์ฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

เมื่อวันที่ 29 พ.ค.63 ที่วัดช่องแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ได้มีการติดตั้งอุโมงค์ฆ่าเชื้อโรคโควิด-19 ที่บริเวณทางเข้าลอดโบสถ์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สร้างความปลอดภัยและอุ่นใจ ให้แก่พระภิกษุสามเณรและสาธุชนที่เข้ามาทำบุญภายในวัดช่องแสมสาร ซึ่งการติดตั้งอุโมงค์นี้ได้รับการบริจาคมาจาก S.T. สแตนเลส พญานาค โดยคุณสิทธิ ศาสต์ พรพันธุ์ และ ร้านสุภาค์เครื่องกรองน้ำสัตหีบ โดยคุณเกียรติภูมิ พรพันธุ์ และคุณกิตติศักดิ์ มุ่ยฮะสูญ ร่วมถวายและติดตั้งให้กับวัดช่องแสมสาร 
โดยบอกว่า ต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และเป็นการร่วมทำบุญเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่พระสงฆ์สามเณรภายในวัด รวมถึงประชาชนที่เดินทางมาทำบุญที่วัด และทางร้านก็ยังจัดจำหน่ายอุโมงค์นี้สำหรับลูกค้าที่มีความต้องการนำไปติดตั้งยังสถานที่ต่างๆ เพื่อป้องกันเชื้อโรค โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 092-262-1363
ภาพ/ข่าว สมนึก เชื้อสนุก ข่าวรอบรั้วภูธร/ทีวี 13 สยามไทย
ขับเคลื่อนโดย Blogger.