เทศบาลนครนครสวรรค์ ยังเดินหน้าแจกถุงยังชีพให้กับผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19

วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ณสนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครนครสวรรค์ สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์  ร่วมกันมอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคให้แก่ประชาชนพื้นที่เขตเทศบาลนครนครสวรรค์ ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกัน การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ณ บริเวณ อาคารอเนกประสงค์ สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ โดยก่อนหน้านี้ได้มีการเปิดให้ประชาชนที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาลฯ ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ ในการรับถุงยังชีพ  ในกิจกรรมในวันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ได้ให้ความรู้ในการปฏิบัติตัวพร้อมชี้แจงสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน ถึงมาตรการต่าง ๆ ของทางภาครัฐ และให้พึ่งระวังกับเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่อาจจะหวนมารอบสอง ให้ประชาชนทุกคน ปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด เพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0886436594!!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.