พะเยา-ผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 ที่รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลพะเยา ได้อนุญาตให้กลับบ้านได้ เนื่องจากผลตรวจออกมาเป็นลบผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 ที่รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลพะเยา ในวันนี้ทางโรงพยาบาลพะเยา ได้อนุญาตให้กลับบ้านได้ เนื่องจากผลตรวจออกมาเป็นลบ คณะแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลพะเยาร่วมกันเป็นกำลังใจและแสดงความยินดี
พะเยา ทีมแพทย์และพยาบาลส่งผู้ป่วยรายที่สองกลับบ้าน หลังจากรับการรักษาโรคไวรัสโคโรน่า 19 หายทีมแพทย์ให้กำลังใจกับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งเป็นรายที่ 2 ที่มารักษาตัวที่โรงพยาบาลพะเยา และในวันนี้ทางแพทย์ผู้ให้การรักษาโรงพยาบาลพะเยาได้อนุญาติให้กลับบ้านได้ โดยผู้ป่วยเข้ามารับการรักษาตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2563 ซึ่งผลการตรวจหาเชื้อเป็นบวกมาตลอด จนกระทั่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา จากการตรวจหาเชื้อพบว่าผลออกมาเป็นลบ และในการตรวจซ้ำอีกครั้งในสัปดาห์นี้ ผลออกมาเป็นลบ ทางแพทย์จึงอนุญาติให้กลับบ้านได้ โดยทางแพทย์ได้แนะนำให้ผู้ป่วยหลังกลับไปบ้านต้องปฎิบัติตัวตามคำแนะนำของแพทย์ ซึ่งก็ถือว่าในปัจจุบัน ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ไม่มีผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19

สัมภาษณ์ แพทย์หญิงจิรพร ภัทรนุธาพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา
ภาพ/ข่าว  พรรณณีย์  มูลเทศ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.