ฉะเชิงเทรา-คุณคำ ต้นรือดี ร่วมกับ หจก.โชควิวัฒน์ ขนมจีนคุณนาย และกลุ่มผู้ใจบุญ นำขนมจีนน้ำยาและน้ำดื่มมาแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโควิด-19
วันที่ 10 พฤษภาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หอพักเฮียเหม็ง ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา คุณคำ ต้นรือดี ร่วมกับนายเอกพจน์ จันทา ,นายธวัฒน์ เพียแก่นแก้ว หจก.โชควิวัฒน์ ขนมจีนคุณนาย สนับสนุนขนมจีนน้ำยา และคุณอลิศลา หกจ.KSY ,คุณนฤมล ,คุณนิตา ,คุณพิชา ,คุณอุทัย ,คุณแสนรัตน์ สนับสนุนน้ำดื่ม เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนภายในหอพักเฮียเหม็งและชุมชนเอื้ออาทรแสนภูดาษที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโควิด-19  โดยมีกลุ่มสืบสานรักษ์ประเพณีเคหะบ้านโพธิ์ ,หน่วยกู้ภัยฉะเชิงเทรา จุดแสนภูดาษ ,โรงพยาบาลประจำตำบลแสนภูดาษ และฝ่ายปกครอง เข้าร่วมอำนวยความสะดวกในการแจกจ่ายขนมจีนน้ำยาและน้ำดื่มในครั้งนี้

*  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มีประชาชนจำนวนมากได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งก็มีภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มคนไทยที่มีกำลังทรัพย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ออกมาให้ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากมาตรการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยการนำสิ่งของมาแจกจ่ายให้กับประชาชนในครั้งนี้
ได้รับการสนับสนุนจาก คุณคำ ต้นรือดี ได้ร่วมกับกลุ่มเพื่อนที่อาศัยอยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ บริจาคสนับสนุนปัจจัยปผ่านทาง หจก.โชควิวัฒน์ ขนมจีนคุณนาย ทำขนมจีนน้ำยา และคุณอลิศลา หกจ.KSY ,คุณนฤมล ,คุณนิตา ,คุณพิชา ,คุณอุทัย ,คุณแสนรัตน์ สนับสนุนน้ำดื่มผ่านทางหน่วยกู้ภัยฉะเชิงเทรา จุดแสนภูดาษเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนภายในหอพักเฮียเหม็งและชุมชนเอื้ออาทรแสนภูดาษที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโควิด-19  จำนวน 1,160 ชุด เพื่อลดความเดือดร้อน ลดผลกระทบให้บรรเทาเบาบางลง และเตรียมความพร้อมการใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่
New Normal ที่ทุกคนจะต้องปรับตัว เว้นระยะห่างทางสังคม ป้องกันความเสี่ยงที่จะติดเชื้อ และลดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 ให้หมดไป


  

  


-สัมภาษณ์ นายสายชล สุระศักดิ์ ผอ.โรงพยาบาลตำบลแสนภูดาษ- 


----เสียงสัมภาษณ์ หน่วยกู้ภัยฉะเชิงเทรา จุดแสนภูดาษ----


** ข้อมูลภาพข่าว: นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง ผู้สื่อข่าวรอบรั้วภูธร ช่อง 13 สยามไทย รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.