ชุดปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อไวรัสโควิด-19 และชุดเคลื่อนที่เร็ว ลงพื้นที่อำเภอลืออำนาจ กำชับแนวทางปฏิบัติ เพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 เวลา 18.30 น. นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอลืออำนาจ มอบหมายให้นายธีรพงษ์ ยงยุทธ ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร เจ้าหน้าที่ปกครอง  เจ้าหน้าที่สาธารณสุข สมาชิกอส. ลงพื้นที่แจ้งกำชับแนวทางการปฏิบัติของสถานประกอบการ/สถานที่ที่ได้รับการผ่อนปรนให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมในพื้นที่ จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันโรคของทางราชการกำหนดโดยเคร่งครัด รวมทั้งประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือจากประชาชนที่เข้าใช้บริการสถานประกอบการ/สถานที่ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดโดยเคร่งครัด ดังนี้
1) ตลาดสดเทศบาล
2) ร้านจำหน่ายสุรา
3) ร้านเสริมสวย
4) ร้านสะดวกซื้อ( เซเว่น/บิ๊กซี/โลตัส)
5) ร้านเนื้อย่าง
6) ร้านยิ้มๆสะเต๊ก
7) ร้านกาแฟ
8) ร้านลาบเป็ด
       ผลการปฏิบัติ ทุกสถานที่/ร้านค้าที่ได้รับการผ่อนปรนปฏิบัติตามที่ทางราชการกำหนดโดยเคร่งครัด

ภาพ/ข่าว วิภาวรรณ สงวนพันธุ์
ขับเคลื่อนโดย Blogger.