ชัยภูมิ-ชาวอำเภอหนองบัวแดงมอบข้าวหอมมะลิ 15 ตันรวมใจช่วยภัยภูเก็ต

คนชัยภูมิทั้งจังหวัดรวมพลังนำข้าวสารหอมมะลิมามอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิที่จะย้ายไปภูเก็ตเป็นเสบียงน้ำใจคนชัยภูมิ ส่งไปช่วยเหลือชาวภูเก็ต ที่ประสบภาวะยากลำบากช่วงเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19)

       นาย นิคม อบมาลี นายก อบต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ เผยว่า หลังจากทราบข่าวว่า  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  นายณรงค์  วุ่นซิ้ว  ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการที่จังหวัดภูเก็ต  ชาวชัยภูมิมีความรู้สึกเสียดาย ที่ท่านจะย้ายไปเนื่องจากประทับใจในการทำหน้าที่ผู้นำ การเข้าถึงกลุ่มองค์กรและประชาชนอย่างทั่วถึง  การรับฟังและแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตลอดจนการนำจังหวัดชัยภูมิ ให้ก้าวไปเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงในด้านการท่องเที่ยว  การอนุรักษ์วัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมเป็นต้น ชาวชัยภูมิทุกหมู่เหล่าจึงคิดที่จะตอบแทนน้ำใจท่านผู้ว่าฯในภาวะเช่นนี้  คงไม่มีอะไรดีไปกว่าการมอบสิ่งของที่พวกเราชาวชัยภูมิซึ่งเป็นเมืองเกษตร เราปลูกข้าวมีข้าว จึงนำข้าวเป็นของฝากให้ท่านนำไปช่วยเหลือคนที่ขาดแคลนในจังหวัดภูเก็ต ในคราวที่ท่านจะเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ในครั้งนี้ด้วย  ซึ่งข้าวที่จะนำมามอบให้คราวนี้รวมทั้งจังหวัด 16  อำเภอ น่าจะไม่น้อยกว่า 40 ตันแน่นอน และในวันนี้ตัวแทนชาวอำเภอหนองบัวแดงกว่า 30 คน ได้เป็นตัวแทนชาวบ้านทั้งอำเภอ ซึ่งประกอบด้วย ผู้นำชุมชน  กำนันผู้ ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์กรภาคประชาชน และชาวบ้าน  นำข้าวสารหอมมะลิที่เราได้รับมอบมาจากชาวอำเภอหนองบัวแดง  (รวม 8 ตำบล 2 เทศบาล  130 หมู่บ้าน กว่า 3 หมื่นครัวเรือน) ที่นำข้าวสารหอมมะลิ ใส่รถ 6 ล้อและรถกระบะรวม 5 คัน มาร่วม”โครงการร่วมใจช่วยภัยภูเก็ต” รวมข้าวสารหอมมะลิกว่า 15 ตัน ได้มามอบให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เพื่อนำไปรวมกับชาวชัยภูมิทั้ง 16 อำเภอ เพื่อให้ท่านผู้ว่าฯ เป็นผู้แทนของเราส่งน้ำใจนี้ต่อให้ชาวจังหวัดภูเก็ตที่ประสบภัย โรคโควิด-19 ต่อไป 
คำหอม ชุมชน 02 ผู้สื่อข่าว จ.ชัยภูมิ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.