พะเยากศน เมืองพะเยาจับมือพัฒนาฝีมือพะเยาแจกหน้ากากผ้าและ Face shield ป้องกันโควิด-19 ให้ตำรวจแม่กา เมืองพะเยาและเรือนจำพะเยา

นางจารุณี แก้วประภา ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา ร่วมกับนายเสริมสกุล พจนการุณ ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ได้มอบหน้ากากผ้า และหน้ากากอนามัยลักษณะป้องกันละอองฝอย หรือ Face Shield ที่ทำจากแผ่นพลาสติกใสและฟองน้ำ ให้กับ พันตำรวจเอก ถนอมศักดิ์ ยศแผ่น รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา เพื่อมอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรสถานีตำรวจภูธรแม่กา เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยาเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่กา และทหารจาก มทบ.34 ที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจบูรณาการคัดกรองประชาชนผู้สัญจรจากจังหวัดลำปาง แพร่ และน่าน ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดพะเยา ณ จุดตรวจบูรณาการร่วมคัดกรองป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด–19 ระหว่างวันที่ 9-10 เมษายน 2563 ณ บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา จุดตรวจสกัดหน้าสถานีตำรวจภูธรแม่กา และจุดตรวจหน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองพะเยา และได้มอบให้นางสุนันทา คงพากเพียร ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพะเยา เพื่อมอบต่อให้กับเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ และผู้ต้องขัง ในเรือนจำจังหวัดพะเยาและเรือนจำโครงสร้างเบาร่องห้า จำนวน 1,000 ชุดโครงการนี้ได้บูรณาการร่วมกันระหว่างศูนย์ กศน.อำเภอเมืองพะเยา กับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา โดยเน้นการเย็บหน้ากากอนามัยผ้า ซึ่งทำจากผ้าฝ้ายมัสลินตามแบบที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กำหนด และหน้ากากอนามัยลักษณะป้องกันละอองฝอย หรือ Face Shield ที่ทำจากแผ่นพลาสติกใสและฟองน้ำ เพื่อเพิมาประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่มาร่วมคัดกรองประชาชนผู้สัญจร และประชาชนทั่วไป โดยได้รับการสนับสนุนแหล่งงบประมาณของ กศน และเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา ในส่วนของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ได้สนับสนุนจักรอุตสาหกรรม สำหรับตัดเย็บ จำนวน 5 หลัง เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเย็บหน้ากากผ้า เป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม - 30 เมษายน 2563 เพื่อสนับสนุนภารกิจเร่งด่วนของจังหวัดพะเยา ร่วมแรงร่วมใจกัน เพื่อฝ่าวิกฤตการระบาดของโรคโควิด-19 ไปพร้อมกัน

ภาพ/ข่าว พรรณณีย์  มูลเทศ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.