รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากร ด้านสาธารณสุข ในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส COVID-19 จังหวัดนครสวรรค์

วันนี้ 10 เมษายน 2563 เวลา 11.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์เดินทางตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรด้านสาธารณสุข ในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส COVID-19 ณ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์     โดยมี นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  นายแพทย์อดิสรณ์ วรรธนะศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์  นายแพทย์ชนินทร์ จารุวัฒนมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์  นายแพทย์เอกรินทร์ อุ่นอบ นายสุวัฒน์ บำรุงศรี  นายโกวิทย์ พยัฆวิเชียร และนางสาวเจิมจันทร์ เดชปั้น  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมให้การต้อนรับ  ซึ่งการตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรด้านสาธารณสุขที่ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส COVID-19 ครั้ง นี้เพื่อติดตามมาตรการและแนวทางการดูแลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทั้งด้าน การเปิดคลินิกโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ (ARI Clinic) ของโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ซึ่งเปิดดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา มีผู้ป่วยมารับบริการถึงปัจจุบัน จำนวน 664 ราย มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคหรือ PUI จำนวน 80 ราย และผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 พักในโรงพยาบาล 7 ราย

        การปรับปรุงอาคารสถานที่เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ด้วยห้องแยกโรค ความดันลบ ตลอดจนการเตรียมอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อของบุคลากร การคัดกรองผู้มารับบริการในโรงพยาบาล     และกำหนดจุดเข้า-ออกที่ชัดเจน นอกจากนี้ โรงพยาบาลสวรรค์รักษ์ ยังมีห้องปฏิบัติการตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และมีการจัดสถานที่ดูแลในระดับพื้นที่ตามภูมิลำเนา (Local Quarantine) โดยใช้กลไกในพื้นที่ดูแล เป็นเวลา 14 วัน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ดูแล ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ  โดยการเข้าตรวจเยี่ยมครั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้กล่าวชื่นชม และให้กำลังใจบุคลากรของโรงพยาบาล สวรรค์ประชารักษ์ และทุกภาคส่วน ที่ได้ปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ COVID-19 ในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

         ปัจจุบันสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 จังหวัดนครสวรรค์  มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค จำนวน 148 ราย มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 9 ราย ซึ่งแพทย์อนุญาตให้กลับบ้าน 2 ราย อยู่ในระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาล 7 ราย เป็นผู้ป่วยอาการไม่รุนแรง 3 ราย ผู้ป่วยอาการปอดอักเสบไม่รุนแรง 4 ราย และไม่มีผู้ป่วยอาการรุนแรงที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ

อัมพณ/ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644

ขับเคลื่อนโดย Blogger.