สงขลา ชาวบ้านถือป้าย ค้านเขื่อนกัดเซาะชายหาด ชี้ปกปิดข้อมูล

เมื่อวันที่ ( 26 เม.ย. 63 )  ที่ บริเวณชายหาดม่วงงาม  หมู่ที่ 7 ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา  ตัวแทนชาวบ้าน ถือป้ายคัดค้าน ไม่เอา โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล โดยมีตัวแทนชาวบ้านบางส่วนเดินตามชายหาดเพื่อสำรวจการทำการก่อสร้างดำเนินการโดยกรมโยธาธิการเเละผังเมือง  น.ส. บุญญาพร   ฉายพรหมแก้ว   ตัวแทนชาวบ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา  กล่าวว่า จริงๆแล้วหาดทรายของม่วงงามยังมีความอุดมสมบูรณ์ของชายหาดมากและเป็นชายหาดที่ยังสวยงามมากๆเลยจึงไม่จำเป็นต้องมาปรับปรุงชายหาดถ้าทำให้ปลูกทดแทนยังดีกว่าอีก และตอนนี้ ทางกรมโยธาธิการเเละผังเมือง   ได้มีผู้ว่าจ้างดำเนินการแล้ว ทั้งๆที่ตนเองและชาวบ้านทั้ง 10 หมู่บ้านทั้งตำบลยังไม่ทราบเลยว่ามีการสร้างทั้งๆที่เขาบอกว่ามีการทำประชาคมแล้ว แล้วทำมัยชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่ทราบอะไรเลย ขอความเห็นใจชาวบ้านด้วย และชาวประมงพวกเขาจะจอดเรือตรงไหนนักท้องเที่ยวจะมาเล่นน้ำเล่นทรายขาวๆที่ม่วงงามจะเล่นตรงไหน ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปกปิดข้อมูลชาวบ้านหรือเปล่า หรือมีใครเสียประโยชน์อะไรบางอย่าง ที่มาวันนี้จริงแล้วจะมากันเป็นพันคนนะถ้า ไม่มีโรคโควิดเข้ามา   พวกเราจึงไม่เห็นด้วยในการดำเนินการโครงการดังกล่าวเเละขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยุติการดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์หาดม่วงงาม ม.7 อ.สิงหนคร จ.สงขลา" เพื่อเห็นแก่ลูกหลานชาวอำเภอสิงหนครได้เห็นทรายชายทะเลเหมือน  คำขวัญของม่วงงาม  ว่า  พระนอนเสื้อเมือง ลือเลื่องกะปิกุ้ง รุ่งการศึกษา
งามตาชายหาด สองศาสน์สัมพันธ์"

ภาพ/ข่าว/สมพร หาญณรงค์ สงขลา
ขับเคลื่อนโดย Blogger.