ระยอง-"บีแอลซีพี ทำด้วยใจ ห่วงใยสังคม"เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 - ผู้อำนวยการสายงานทรัพยากรบุคคลและสนันสนุนองค์กร (นายอดิศร วังมูล)
บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด ส่งมอบ "หน้ากากผ้า จำนวน 1,000 ชิ้น" ให้แก่ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 1 (ศรชล.) เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับบุคลากรของ ศรชล. ภาค 1 ไว้ใช้ประโยชน์ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด19 ต่อไป

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ได้ร่วมกับวิสาหกิจผลิตภัณฑ์ผ้าชุมชนมาบชลูด วิสาหกิจสกรีนเสื้อผ้าชุมชนตลาดห้วยโป่ง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพตัดเย็บผ้าชุมชนบ้านบน จิตอาสา อสม.เกาะกก และวิสาหกิจกลุ่มบริการซักอบรีดประมงเรือเล็ก ผลิตหน้ากากผ้าซักได้ร่วมกัน

สำหรับหน้ากากผ้าดังกล่าว บริษัทฯ ได้จัดหาผ้าที่ได้มาตรฐานผ่านการรับรองโดย BTTG ประเทศอังกฤษ และ Unitika ประเทศญี่ปุ่น เป็นผ้าที่มีคุณสมบัติกรองได้ถึง 0.3 ไมครอน เป็นไมโครไฟเบอร์เพิ่มการดักจับอนุภาค ผ้าเนื้อละเอียด น้ำหนักเบา ระบายอากาศได้ดี แห้งเร็ว และเป็น CIean Room Class 100 ซักได้ถึง 50 ครั้ง" หน้ากากผ้าทุกชิ้น เมื่อตัดเย็บเรียบร้อยแล้ว ได้ผ่านกรรมวิธีการอบที่อุณหภูมิ 60 องศา จึงมั่นใจได้ว่า หน้ากากผ้านี้มีความปลอดภัย  เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ เป็นการร่วมบรรเทาปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัย ช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 อีกทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย
อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ และเว้นระยะห่างทางสังคม
บีแอลซีพี ร่วมสร้างสังคมน่าอยู่ เคียงคู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.