ศรีสะเกษ / ประธานบริษัทเอี่ยมศิริแป้งมัน จำกัดนำคณะมอบแอลกอฮอล์ 4 อำเภอ 2,500 ลิตรเพื่อสนับสนุนการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 วันที่ 20 เมษายน 2563 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ นายสมศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล  ประธานบริษัทเอี่ยมศิริแป้งมัน จำกัด พร้อมด้วยอดีตส.ส.จิตรวรรณ หวังศุภกิจโกศล
นาย ตติยะ  หวังศุภกิจโกศล กรรมการผู้จัดการบริษัทเอี่ยมศิริแป้งมัน จำกัดซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ พร้อมด้วยนายธนา กิจไพบูลย์ชัย ห้างประจวบกิจชัยคอนสตรั๊คชั่น ได้ร่วมกันนำ แอลกอฮอล์ 75% ขนาด 500 ml จำนวน 1,120 ขวด ,เจลแอลกอฮอล์ ขนาด 1 ลิตร จำนวน 7 ลิตร, เจลแอลกอฮอล์แบบพกพา ขนาด 60 ml จำนวน  800 อัน มอบให้กับส่วนราชการ ประชาชน 5 ตำบล 67 หมู่บ้านพื้นที่อำเภอเบญจลักษ์ เพื่อนำไปใช้ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีว่าที่ร้อยตรี สุรจิต เอี่ยมธรรม นายอำเภอเบญจลักษ์ และสาธารณสุขอำเภอเบญจลักษ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง สถานีตำรวจภูธร ผู้แทนจาก 5 ตำบลรับมอบ

 โดยกิจกรรมในครั้งนี้ นายสมศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล ประธานบริษัทเอี่ยมศิริแป้งมัน จำกัดกล่าวว่า การมอบในครั้งนี้เป็นการร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 เนื่องจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยป้องกันและฆ่าเชื้อไวรัสโดยเฉพาะแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อทำความสะอาดเป็นที่ต้องการสูงทำให้สินค้าขาดตลาดและมีราคาแพงกว่าปกติ บริษัทจึงตระหนักถึงสถาณการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าวจึงมีความประสงค์และยินดีมอบแอลกอฮอล์ เพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการควบคุมการแพร่ระบาดและดูแลสุขภาพประชาชน เป็นส่วนหนึ่งในการใช้ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค โดยมอบให้อำเภอเบญจลักษ์ อำเภอศรีรัตนะ อำเภอไพรบึง อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ รวม 2,500 ลิตร ทั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะคลี่คลายในเร็ววัน และขอส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านที่เสียสละและของส่งความปราถนาดีให้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นอย่างรวดเร็ว ///ภาพข่าว โดย...วสันต์ ดอกไม้...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.