พะเยา ทหารค่ายขุนเจืองทั้งแจกทั้งเยี่ยมรณรงค์ใช้หน้่ากากประชาชนตามตลาดสด พล.ต.จรัส ปัญญาดี ผบ.มทบ.34/ผบ.ศบค.19 มทบ.34  มีความห่วงใยประชาชน จึงได้มอบหมายให้ พ.อ.วรเทพ บุญญะ เสธ.มทบ.34 พร้อมด้วย ชป.กร.มทบ.34 และเจ้าหน้าที่พยาบาล รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช ออกรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้มีการสวมหน้ากากอนามัย หากต้องออกไปยังสถานที่มีคนมากต้องมีการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19)  พร้อมทั้งแจกจ่ายหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้กับพ่อค้าแม่ค้าตลาดสดท่าวังทอง อ.เมือง จังหวัดพะเยา จำนวน 300 ชิ้น เพื่อป้องกันและรณรงค์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา หรือ โควิด 19 เพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดพะเยาที่เดินทางมาซื้อของในตลาดสดท่าวังทองเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในการชื้อสินค้าหากแม่ค้าทุกรายมีการสวมใส่หน้ากากขณะที่ขายของ  และในขณะเดียวกันประชาชนที่เข้ามายังตลาดสดท่าวังทองก็ต้องสวมใส่หน้ากากเช่นกัน   ทำให้พ่อค้าแม่ค้า รวมถึงประชาชนมีความยินและได้ปรบมือขอบทหารทีาได้ห่วงใยต่อพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนในพื้นที่ชุมชน
ภาพ/ข่าว  พรรณณีย์  มูลเทศ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.