จ.อุทัยธานี เกษตรจังหวัดอุทัยธานีลงพื้นที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่


จ.อุทัยธานี เกษตรจังหวัดอุทัยธานีลงพื้นที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไร่
เมื่อวันที่ 16 เม.ย.63 นายชนม์สวัสดิ์ ทองโพธิ์งาม เกษตรจ.อุทัยธานี
     ลงพื้นที่สำนักงานเกษตรอ.บ้านไร่ เพื่อติดตามการให้บริการเกษตรกร ในช่วงไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาด
     โดยในวันนี้ยังคงมีเกษตรกร นับร้อยคนมาขอรับการบริการเพื่อปรับสมุดปรับกิจกรรมให้เป็นปัจจุบัน และขอขึ้นทะเบียนใหม่ ตลอดจนการขอยกเลิกการเป็นสมาชิกครัวเรือนเกษตรกร เนื่องจากกังวลจะไม่ได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐ โดยมีเกษตรกรมารับการบริการซึ่ง ตั้งแต่เช้า จรดเย็น

    ซึ่ง จนท.ยืนยันในการรับมือกับการให้บริการได้ พร้อมกันนี้ได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส โควิด-19 ดังนี่
      1.จัดระยะห่างการนั่ง 1-2 เมตร
       2.ลงทะเบียนขอรับการบริการ เพื่อให้ง่ายต่อการติดตาม
       3.มีเจลและแอลกอฮอร์ ล้างมือทำความสะอาดฆ่าเชื้อ บริการ
        4.จัดบัตรคิว เข้ารับการบริการคราวละ 1 คน
    ในการนี้ได้ชี้แจง ทำความเข้าใจเบื้องต้น ให้เกษตรกรได้รับทราบ ประเด็นดังนี่
     1.ความสำคัญของการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
     2.มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรครัวเรือนละ 15,00 บาท ยังไม่ชัดเจน ยังไม่มีรายละเอียดการช่วยเหลือต่างๆ จากระดับนโยบาย แจ้งจังหวัด แต่อย่างใด
///////  สำเนา ทองศรี 0613710441...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.