ราชบุรี ข่าว - ไข่เค็มสมุนไพรเกาะพลับพลา ลุ้นรางวัลดีเด่นระดับประเทศ

กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เกาะพลับพลา หมู่ที่ 5 ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี เป็นกลุ่มเกษตรกรที่มีการรวมกลุ่มกันอย่างเหนียวแน่น และมีการบริหารจัดการได้อย่างสมบูรณ์แบบ ทำให้สมาชิกในกลุ่มมีรายได้เสริมหลังว่างเว้นจากการทำนา โดยสมาชิกได้รวมกลุ่มกันผลิต ไข่เค็มสมุนไพรพอกดินสอพอง, ตะกร้าถักมือจากเชือกมัดฟาง, พรมเช็ดเท้าทอมือ, เลี้ยงหมูหลุม, เลี้ยงกบ, เลี้ยงหนูนา, และเพาะพันธุ์ไก่ชนขาย แต่ที่ขึ้นชื่อคือ ไข่เค็มสมุนไพรพอกดินสอพอง ซึ่งผลิตจากวัตถุดิบในชุมชน เนื่องจากพื้นที่ ต.เกาะพลับพลา เป็นแหล่งที่มีดินสอพองจำนวนมาก การนำดินสอพองผสมเกลือไอโอดีน และสมุนไพร อาทิ ใบเตย กระชายดำ ขิง มาพอกไข่เป็ด ทำเป็นไข่เค็มจึงมีรสชาติดีกว่าไข่เค็มที่ดองเกลือ ทำให้ไข่เค็มสมุนไพร ของทางกลุ่มฯ ได้รับรางวัล กลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับภาคกลาง เมื่อปีพ.ศ.2553 และรางวัล กลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับภาคกลาง ในปีพ.ศ.2563 ปัจจุบันรอลุ้นรางวัล กลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2563

    นายสมยศ หมื่นศรีธารา อายุ 72 ปี เป็นประธานกลุ่มฯ เล่าว่า กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เกาะพลับพลา มีอาชีพที่แท้จริงคือการเลี้ยงและทำนา ต่อมาได้เลี้ยงเป็ดกับไก่ เป็นอาชีพเสริม และมาประสบปัญหาไข้หวัดนกระบาด จนได้รับผลกระทบไม่สามารถขายได้ จึงปรึกษากัน ทำไข่เค็มสมุนไพร โดยเกิดแนวคิดจากการถนอมอาหาร จุดเด่นการทำไข่เค็มสมุนไพร โดยใช้สมุนไพรต่างๆ มาเป็นส่วนประกอบ เช่น ใบเตย กระชายดำ ขิง ซึ่งมีการพัฒนาปรับปรุงตลอดมา พอปีพ.ศ.2552 ทางกลุมจึงได้โอท็อป 4 ดาว และปีพ.ศ.2553 ก็ได้โอท็อป 5 ดาว ไข่เค็ม ทุกวันนี้สมาชิกในกลุ่มมีประมาณ 85 คน จาก 15 หมู่บ้าน และได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานสหกรณ์ จ.ราชบุรี ในการสนับสนุนหาแหล่งเงินทุน และแนะนำเรื่องการบริหารจัดการกลุ่ม การทำบัญชี จัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือ ในการผลิตสินค้าของกลุ่มฯ จนกลุ่มฯ ได้รางวัลรางวัล"กลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับภาคกลาง ปี 2554 ประเภทกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์" จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ และล่าสุดก็ได้รับรางวัล"กลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับภาคกลาง ปี 2563 ประเภทกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์" จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ นอกจากนี้ยังได้ลุ้นรางวัลกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ปี 2563 อีกด้วย

    “สินค้าของเรานอกจากมีจำหน่ายที่ทำการกลุ่มฯแล้ว ยังสามารถหาซื้อได้ที่ตลาดโคยกี้บริเวณริมน้ำแม่กลอง ถนนวรเดช ตลาดนัด อตก. และงานมหกรรมสินค้าที่หน่วยงานภาครัฐจัดขึ้น แต่ไข่เค็มสมุนไพรพอกดินสอพอง สินค้าขึ้นชื่อของกลุ่มเรา จะจำหน่ายทางออนไลน์ด้วย เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคความสนใจเป็นอย่างมาก จำหน่ายกล่องละ 50 บาท 1 กล่องมีไข่เค็ม 8 ฟอง ซึ่งสิ่งที่ตนภาคภูมิใจคือการเห็นสมาชิกของกลุ่มฯมีรายได้ และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น” นายสมยศ หมื่นศรีธารา กล่าว

    ด้านนายอภิชัย โพธิ์บัณฑิตย์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์ จ.ราชบุรี กล่าวว่า กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เกาะพลับพลา ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2547 ช่วงนั้นกำลังประสบปัญหาไข้หวัดนกระบาด ชาวบ้านที่เลี้ยงเป็ดขายไข่แทบไม่ได้ จึงรวมตัวจดทะเบียนตั้งกลุ่มฯขึ้น ทางสำนักงานสหกรณ์ จ.ราชบุรี ได้เข้ามาแนะนำเรื่องการรวมกลุ่ม ข้อกำหนด กฎระเบียบ การทำธุรกิจชุมชน โดยสมาชิกกลุ่มนำเงินรวมหุ้นกันซื้อวัตถุดิบ แรกๆนั้นจะทำไข่เค็มสมุนไพรพอกดินสอพอง เพราะพื้นที่ ต.เกาะพลับพลา จะมีแหล่งดินสอพอง มีสมุนไพรที่ชาวบ้านปลูก และขึ้นในพื้นที่เองนำมาเป็นส่วนประกอบ ไข่เค็มที่นี่รสชาติอร่อยกว่าจะแตกต่างจากที่อื่นๆ เพราะที่อื่นส่วนใหญ่จะใช้ดองเกลือ ส่วนตลาดนั้นจะมีออเดอร์จากต่างจังหวัดสั่งเข้ามา ลูกค้าบริโภคแล้วติดใจ นอกจากไข่เค็มแล้ว กลุ่มเกษตรกรฯ ยังผลิตพรมเช็ดเท้า ซึ่งคณะกรรมการกลุ่มเกษตรกรฯ ส่วนใหญ่ 90 เปอร์เซ็นต์ เป็นผู้หญิง จึงใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ จัดหาเศษผ้ามาแปรรูปเป็นพรมเช็ดเท้า ทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้สนับสนุนงบประมาณซื้อเครื่องทอให้ 5 ตัว ทำให้สะดวกในการผลิตพรมเช็ดเท้ามากขึ้น และยังมีการทำผลิตภัณฑ์กระเป๋าถักทอด้วยมืออีกด้วย การดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรฯ มีการบริหารจัดการที่ดี จนได้รับรางวัลการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้มาตรฐาน และกลุ่มเกษตรกรฯ นี้ มีมาตรฐานผ่านเกณฑ์ จนได้รับรางวัลกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับภาคกลาง ปี 2547 และปี 2563 นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มว่าจะได้รับรางวัลกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ปี 2563 ด้วย
ภาพข่าว สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี
ขับเคลื่อนโดย Blogger.