กรุงเทพมหานคร –สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาและบำบัดน้ำเสียแบบธรรมชาติ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ผ่านรายการทุกทิศทั่วไทย ทางไทยพีบีเอสวันที่ 12 มีนาคม 256 ที่แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร นางเศรษฐมณี ถิลา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์การเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาและบำบัดน้ำเสียแบบธรรมชาติ ผ่านรายการทุกทิศทั่วไทย ทางไทยพีบีเอส โดยมีนายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เจ้าของบ่อ เป็นผู้ให้ข้อมูลและนำลงพื้นที่ในการบันทึกเทปรายการครั้งนี้
* นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร กล่าวว่าได้เริ่มเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาตั้งแต่ปี 2530 ซึ่งไม่เคยให้อาหารเลย ซึ่งถ้าน้ำมีคุณภาพดี ก็จะเกิดแพลงตอนในน้ำ สัตว์น้ำก็จะหากินในธรรมชาติได้เอง และน้ำในบ่อก็ไม่เคยมีการเปลี่ยนน้ำ โดยได้นำต้นปรือมาปลูกเพื่อใช้ในการบำบัดน้ำ ทำให้น้ำมีคุณภาพดีและใส และนอกจากนี้บริเวณต้นปรือยังเกิดตะไคร่น้ำ สามารถเป็นอาหารของปลา และสัตว์น้ำอื่นๆ ส่วนใบของต้นปรือเมื่อแก่ก็จะเน่าเป็นอาหารของปลาได้  ซึ่งปลาที่เลี้ยงเป็นปลากินพืช ได้แก่ ปลายี่สก ปลานวลจันทร์ ปลาตะเพียน และกุ้งที่เลี้ยง ได้แก่ กุ้งกุลาดำ กุ้งขาว ควรจะตรวจค่าความเป็นกรด-ด่าง ของน้ำ (pH) ให้อยู่ที่ 5-10 จะทำให้กุ้งโตเร็ว ใช้ระยะเวลาเลี้ยงประมาณ 3 เดือน ก็สามารถจับขายได้ กุ้งกุลาดำจะขายกิโลกรัมละ 400-600 บาท ตามขนาดของกุ้ง โดยจะส่งขายภายในพื้นที่ ส่วนปลาจะขายกิโลกรัมละ 40- 50 บาท การเลี้ยงปลา เลี้ยงกุ้ง ต้องเป็นคนที่มีจิตใจรักในการทำการเกษตรโดยเฉพาะ จะต้องศึกษาเรื่องน้ำ มีระบบบำบัดน้ำ เพราะการเลี้ยงกุ้ง น้ำต้องสะอาดต้องบำบัดน้ำให้เป็น ซึ่งการเลี้ยงกุ้งที่ผ่านมา ก็ไม่เคยได้รับความเสียหายอะไร ตั้งแต่ได้นำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงของพ่อหลวง รัชกาลที่ 9 มาใช้ ทำให้มีรายได้แต่ละเดือนนับหมื่นบาท ซึ่งเมื่อก่อนทำงานรับราชการ และได้ลาออกมาทำการเกษตร


  

** นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร กล่าวว่า สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการขับเคลื่อนส่งเสริมด้านการประชาสัมพันธ์ให้กับเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และองค์กรเกษตรกร ผ่านทางช่องทางสื่อต่างๆ โดยครั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทีวี รายการทุกทิศทั่วไทย ของไทยพีบีเอส ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถทำให้ผลิตภัณฑ์เข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักและมียอดจำหน่ายเพิ่มมากขึ้น สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรต่อไป

*** ข้อมูลภาพข่าว : สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร / นายสยุมพล  ณะวงษ์ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน


////////////////////////////////////
ขับเคลื่อนโดย Blogger.