ฝ่ายปกครองเก้าเลี้ยว ลงพื้นที่ออกเยี่ยม และให้กำลังใจแก่ผู้ที่กักตัว

วันนี้ 6 เมษายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 11.30 นาฬิกา นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ได้ลงพื้นที่ออกเยี่ยม ให้กำลังใจแก่ผู้ที่กักตัว ซึ่งเป็นวันที่ 4  เนื่องจาก บุคคลดังกล่าว ได้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงรอบนอกกรุงเทพชและปริมณฑล ชลบุรีจำนวน 4 คน จากนั้นได้ไปประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวของหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความตระหนักในการป้องการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิด 19 ณ บ้านหนองงูเหลือม หมู่ที่ 5 ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นายรุ่งรัตน์ สาครสิทธิ์ ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้หญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิก อสม.เข้าร่วมประชาสัมพันธ์ด้วย

ภาพข่าวโดย อัมพณ / ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.