ชุดเคลื่อนที่เร็วอำเภอลืออำนาจ ออกตรวตเยี่ยมและให้กำลังใจ จุดตรววจในระดับตำบล หมู่บ้าน อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ    วันที่ 18 เมษายน 2563 เวลา 23.00-02.00 น. นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอลืออำนาจ  นายธีรพงษ์ ยงยุทธ ปลัดอำเภอ พร้อมด้วย.
 1.ร.ต.พิทักษ์  บุญทน ตำแหน่ง นายทหารอำนวยการยิง ร้อย.ค.หนัก ร.6
2.ส.อ.จักรวาล  กาฬจันทร์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายสิบคำนวณ ร้อย.ค.หนัก ร.6
3.ส.ต.ฯนัทธพงศ์  สมตัว พลยิงผู้ช่วย ร้อย.ค.หนัก ร.6
4.พลฯณัฐดนัย  อุ่นคำ ตำแหน่ง พลกระสุน ร้อย.ค.หนัก ร.6
และสมาชิก อส.ร้อย 7 อำเภอลืออำนาจ ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ จุดตรวจทั้ง 15 จุด ซึ่งอำเภอลืออำนาจให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดประจำหมู่บ้าน และการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ใดีดำเนินการตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2563 เวลา 22.00 - 04.00 น. จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ประชาชนในพื้นที่กระทำผิดกฎหมาย หรือฝ่าฝืนข้อกำหนด การรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ตำบล หมู่บ้าน ทั้งนี้อำเภอลืออำนาจได้จัดชุดเคลื่อนที่เร็วออกตรวจตรา ลาดตระเวนในเขตพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติของจุดตรวจประจำตำบล,หมู่บ้าน
ผลการปฏิบัติ เหตุการณ์ทั่วไปปกติ ไม่มีผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย ประชาชนทั่วไปรับทราบ และได้ปฏิบัติตามข้อกำหนด โดยมีความเข้าใจในเจตนารมณ์ของรัฐบาล และหน่วยงานในส่วนของการบังคับใช้กฎหมาย ต่อสู้กับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นอย่างดีภาพ/ข่าว#วิภาวรรณ สงวนพันธุ์#รายงาน...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.