เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ มอบชุดธารน้ำใจ กู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 ของสภากาชาดไทย ส่งมอบต่อ 15 อำเภอ ในพื้นที่ จำนวน 2,730 ชุด

วันนี้ ( 20 เมษายน 2563 ) เวลา 13.30 น. นายอรรถพร  สิงหวิชัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการมอบชุดธารน้ำใจ กู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 ของสภากาชาดไทย พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีนางประภาวดี  สิงหวิชัย  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวรายงาน ซึ่งจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( โควิด-19 ) จังหวัดนครสวรรค์มีผู้ได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หรือกลับจากเขตโรคติดต่ออันตราย หรือกลับจากประเทศที่มีการระบาดต่อเนื่อง และผู้เดินทางกลับจากประเทศอื่นๆ เมื่อกลับเข้ามาพักอาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์แล้ว จะต้องจัดการตนเองอยู่ในที่พักอาศัยเป็นเวลา 14 วัน ทำให้อาจมีรายได้ไม่เพียงพอในการเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวและขาดแคลนข้าวอาหารในระหว่างนั้น
เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์  จึงได้ขอความร่วมมือจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เป็นผู้สำรวจกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบดังกล่าว และรายงานความต้องการช่วยเหลือผ่านแอพพลิเคชั่น “พ้นภัย” ของสภากาชาดไทย ส่งให้เหล่ากาชาดจังหวัดรวบรวมขอรับการสนับสนุน ชุดธารน้ำใจ ไปยังสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทยรวมทั้งสิ้น 2,730 ชุด เพื่อส่งมอบให้นายอำเภอทุกอำเภอ นำไปมอบให้กับผู้ประสบภัยกลุ่มดังกล่าวต่อไปภาพข่าว อัมพณ/ต้อย รอบรั้วภูธร 0886436594
ขับเคลื่อนโดย Blogger.