ชลบุรี - เทศบาลเมืองศรีราชา รับมอบ หน้ากากผ้า จากกลุ่มแกนนำ เครือข่ายด้านสุขภาพ ศรีราชา พร้อมส่งต่อ ให้กับคนในชุมชน

ที่ ด้านหน้าเทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี กลุ่มแกนนำเครือข่ายด้านสุขภาพ เมืองศรีราชา ได้มอบหน้ากากผ้า ตามโครงการ ป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาด จากเชื้อไวรัสโควิก 19 โดยมี นายธานี  รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา พร้อมคณะผู้บริหาร เป็นผู้รับมอบ จากนั้น ได้นำหน้ากากผ้า ไปมอบให้กับ ตัวแทนชุมชน ทั้ง 13 ชุมชน ของเทศบาลเมืองศรีราชา เพื่อนำไปส่งต่อให้กับประชาชน ในชุมชนต่อไป จากนั้น นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชาพร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข แล้วสิ่งแวดล้อม พร้อม กลุ่มแกนนำ เครือข่ายด้านสุขภาพ เมืองศรีราชา ได้ลงพื้นที่ หน้ากากผ้า ไปมอบให้กับ ประชาชน ในชุมชน ทุกครัวเรือน เพื่อเป็นการ เฝ้าระวัง ป้องกัน การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัส โควิด19 โดยนายกเทศมนตรี เมืองศรีราชาเปิดเผยว่า เมื่อประมาณ ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ทางเทศบาล ได้รับงบประมาณ จากกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น และ งบประมาณส่วนหนึ่งของเทศบาล เพื่อนำไปซื้ออุปกรณ์ การตัดเย็บ หน้ากากผ้า โดยมีกลุ่มแกนนำ เครือข่ายด้านสุขภาพ เมืองศรีราชา เป็นผู้ร่วมกันตัดเย็บ แล้วจึงนำมามอบให้กับ เทศบาล เพื่อแจกจ่าย ให้กับประชาชนต่อไป ทั้งนี้ วัสดุอุปกรณ์ สามารถ ตัด เย็บ หน้ากากผ้าได้ กว่า 50000 ชิ้น


สัมภาษณ์ : นายธานีรัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา
สมภพ มะลิลา/ถ่ายภาพ
ยืนยงค์ ยินดีทรง/รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.